Assessoria

Els nostres serveis

   

Fiscal

 • Assessorament fiscal
 • Declaracions de Renda
 • Impost Societats
 • Declaracions periòdiques (Irpf, Iva... )
 • Tràmits davant Agència Tributària

Comptable

 • Gestió i assessorament comptable
 • Comptabilitats
 • Balanços
 • Tancament exercici
 • Estudis viabilitat empresarial

Laboral

 • Nòmines i liquidacions Seguretat Social
 • Contractes de treball i acomiadaments
 • Tràmits Seguretat Social
 • Assessorament jurídic-laboral

Serveis Jurídics i Mercantils

 • Col·laboració amb despatx d'advocats
 • Dret Civil, Penal i Laboral