Empreses/Autònoms

Productes asseguradors

   

  

pime i comerços

PIME/Comerços

 

 

responsabilitat civil general

Responsabilitat Civil General

 

 

Multirisc Industrial

 

 

Productes de construcció

Productes de Construcció      (Decennal, RC Promotor, Tot Risc de Construcció)

 

consellers i directius

Assegurança de Responsabilitat Civil per a Directors i Executius (D&O)

 

mediambiental i containació accidental

Responsabilitat Civil Mediambiental/ Contaminació Accidental

 

dentista

              Responsabilitat Civil            Professional

 

assegurança de transports

                     Assegurança de                      Transports

 

flota de vehicles

Flotes de Vehicles

 

 

riscos cibernètics

Riscos Cibernètics

 

 

accident col·lectius

Vida i Accidents Col·lectius

 

 

convenis col·lectius

Convenis Col·lectius

 

 

incapacitat laboral

Incapacitat Laboral

 

 

crèdit i caució

Crèdit i Caució

 

 

protecció jurídica

Protecció Jurídica

 

 

agrària

Agrària